New Collection Fall/Winter 2019! Shop Now

Mini Cart

Правила за поверителност

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:
Наименование: „МИРО“ ЕООД
ЕИК: 115252855
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Магура“ № 4
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. 6-ти Септември №254
Телефон: +359 882 113 111
Email: info@mirofashion.com
Уебсайт: mirofashion.com

МИРО ЕООД /наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството"/ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването но лични данни.

Настоящото известие има за цел да Ви информира за начина на събиране и използване на личната информация от страна на дружеството. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.mirofashion.com и сключване на договори с дружеството и по-конкретно въз основа на следното основание:
 Изрично получено съгласие;
 Изпълнение на задължения на Администратора по договора с Вас;
 Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора.

Принципи и цели при събирането, обработването и съхраняването на лични данни Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
 Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 Сключване и изпълнение на договор от разстояние;
 Счетоводни цели;
 Защита на информационната сигурност;
 Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.
Принципи за защита на данните:
 да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 да се събират само за валидни цели, които сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
 да бъдат в точен и актуален вид;
 да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 да бъдат надлежно защитени.
Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към държавни и публични органи.
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява дружеството
Администраторът обработва следните категории лични данни: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкови сметки.
Цел, за която се събират данните:
 Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация;
 За целите на регистрация в онлайн магазина;
 Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупени стоки.
Администраторът не събира и не обработва чувствителни лични данни и Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър.
„Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.
Срок на съхранение на личните данни
Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на Вашия профил в онлайн магазина. След заличаване на Вашия профил, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира.
Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчката. Администраторът съхранява Вашите лични данни във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при възникнали съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като изпратите имейл в свободен текст на info@mirofashion.com Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни което Администраторът е извършвал до този момент.
Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст на info@mirofashion.com
Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с искане до Администратора по имейл на info@mirofashion.com
Право на изтриване или правото "да бъдеш забравен"
Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл на info@mirofashion.com искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.
След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас.
Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:  оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните Ви данни
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът предоставя данните на следното лице, което е обработващ данни:
Мирослав Стамов
тел. +359 882 113 111
Обработващият лични данни спазва всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган - Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg