New Collection Fall/Winter 2019! Shop Now

Mini Cart

Общи условия
www.mirofashion.com се управлява от „МИРО“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Магура“ № 4, ЕИК: 115252855,
тел. +359 882 113 111, email: info@mirofashion.com
Вписан в търговския регистър


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ

mirofashion.com

Внимателно се запознайте с Общите условия за ползване на онлайн магазин mirofashion.com
С разглеждането и/или използването на тази интернет страница Вие се съгласявате и приемате условията за ползване.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите „Общи условия“ уреждат отношенията между търговеца „МИРО“ ЕООД и Потребителя, възникнали по повод използването на сайта mirofashion.com, включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко – продажба от разстояние на предлаганите от търговеца стоки.
2. Търговецът предоставя възможност на Потребителя да закупува предлаганите от него стоки, посредством използване на сайта, съгласно настоящите „Общи условия“. Чрез натискане на всеки бутон, изображение или линк, поместени на mirofashion.com, Потребителят се съгласява и приема настоящите „Общи условия“ и се задължава да ги спазва. С използването на сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се обвърже с „Общите условия“, съответно да бъде страна по договор за покупко – продажба от разстояние на предлаганите стоки и да бъде валидно обвързан с посочените условия на тези сделки.
3. Информационните услуги, предоставяни чрез сайта, както и регистрацията са безплатни и свободни за Потребителя. При сключване на договор за покупко – продажба от разстояние Потребителя заплаща единствено продажната цена на закупените от тях стоки и допълнителните разходи, свързаните с доставката и избрания метод на плащане, както е посочено в сайта.
4. От mirofashion.com можете да направите поръчка като гост или като регистриран потребител.
5. Потребителя може да се регистрира в сайта като попълни електронната регистрационна форма, чрез избиране на поле „РЕГИСТРИРАНЕ“, което се отваря след натискане на бутон „Настройки“. Регистрацията изисква име, фамилия, адрес, телефон и електронна поща. В резултат на надлежно завършена регистрация, се създава профил на Потребителя, достъпът до който се осъществява чрез въвеждане на парола, посочена от него в регистрационната форма.
II. ПОРЪЧКА
1. За да закупи избрания продукт, Потребителя извършва поръчка чрез натискане на бутона „Купи“, след което стоката се добавя в неговата „Кошница“. Поръчката се завършва с натискане на бутон „Плащане“ и предоставяне на електронен адрес, телефон и адрес за доставка. Начина на плащане е подробно описан в раздел IV от настоящите „Общи условия“.
2. При извършване на поръчката, Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни.
3. Поръчката се счита за приета, ако въведените данни са валидни и пълни, след което Потребителя получава електронно писмо за потвърждение на посочения от него електронен адрес, съдържащо поръчаната стока, номера на поръчката, информация за срока и начина, по който ще бъде извършена доставката.
4. Всички поръчки направени след 15.00ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. Всички поръчки направени в събота и неделя ще бъдат обработени и изпратени в понеделник.
5. С приемане на направената от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за покупко – продажба от разстояние при обявените на сайта условия, като Потребителя се задължава да заплати продажната цена на поръчаните стоки, а търговеца да му достави същите посредством избрания от потребителя начин на доставка.
III. ДОСТАВКА
1. Доставката на поръчката се извършва само за успешно приети поръчки, на точен адрес, посочен от Потребителя, по избрания от него начин.
2. Потребителят се съгласява, че доставката ще се извършва в срокове и часови интервали, съобразени с условията на съответната куриерска фирма.
3. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителя не бъде намерен на посочения от него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на съответния куриер или поща, като в тези случаи Потребителя се съгласява да поеме за своя сметка разходите възникнали допълнително поради неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок.
4. Търговецът не носи отговорност за причинени вреди/щети по стоките при транспортирането им, но е насреща със съдействие за разрешаване на проблема.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Крайната цена на стоките е с включени всички данъци и такси.
2. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките.
3. Заплащането на поръчаната стока и допълнителните разходи по доставката и избрания метод на плащане, може да бъде извършено по следните начини: „Плащане при доставка“/Наложен платеж – плащане на куриера при доставката „MyPOS Checkout“/Плащане с карта – плащане чрез дебитна или кредитна карта.
4. За всяка поръчана стока Потребителя трябва да заплати цената, която е обявена в сайта, към момента на извършване на поръчката.
5. За всяка поръчана стока, Потребителя трябва да заплати разходите за доставката както и допълнителните такси, събирани от съответната финансова институция, съобразно избрания метод на плащане.
6. Обявените в сайта цени на стоките подлежат на промяна от търговеца.
V. ВРЪЩАНЕ и РЕКЛАМАЦИЯ
1. Потребителя има право да се откаже от договора в 14 – дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от Потребителя. Правото на отказ е валидно, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез попълване на форма „Връщане на стока“ в сайта от страна на Потребителя и изчерпателно посочване на причините за това.
2. При отказ от договора, Потребителя е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид, в срок не по – късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, с опция за преглед на пратката, като има право да избере куриерски услуги, различни от първоначално използваните от търговеца.
3. Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ са за сметка на Потребителя.
4. При упражнено право на отказ от договора, платената от Потребителя цена се възстановява от търговеца в срок от 3 дни, считано от датата, на която търговеца е получил обратно върнатата стока, посредством първоначално използваното от Потребителя платежно средство. Суми не се възстановяват на Потребителя в случай, че върнатата стока е във нарушен търговски вид. При упражнено право на отказ от договора, търговеца не възстановява направените от потребителя транспортни разходи.
5. Потребителя има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното в 14-дневен срок от получаването на стоката, чрез попълване на форма „Връщане на стока“ в сайта както и на посочения на сайта имейл адрес mirofashion.com, като трябва да посочи предмета на рекламацията /производствен дефект, получена стока във вид или размер, различни от поръчаните/, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията и адрес за контакт, ведно с всички документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното (вкл. снимков материал).
6. При рекламация Потребителя може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.
7. Връщането на стоката при рекламация се осъществява при условия, че стоката е в запазен добър търговски вид, не са налице използване и повреди, причинени от неправилна употреба /стоката НЕ е носена, скъсана, надраскана, прана, гладена, със следи от грим/ и да е придружена с оригиналните етикети и опаковки.
8. При упражняване правото на рекламация, Потребителя се задължава, стоката да бъде върната с опция за преглед на пратката.
9. Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя или по желание на Потребителя.
10. Разходите за доставка и връщане в случаите на рекламация се поемат изцяло от Потребителя, ако не са спазени условията на т.7 от този раздел.
11. При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено желание за възстановяване платената сума, същата ще бъде върната в срок от 3 дни, считано от датата на която търговеца е получил обратно върнатата стока във вид, съгласно т.7 от този раздел.
VI. ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. При възникнали въпроси във връзка с mirofashion.com можете да се свържете с нас на тел. +359 882 113 111 от Понеделник до Петък между 09.00ч. и 18.00ч. или на email : info@mirofashion.com Настоящите общи условия за ползване на сайта са приети от „МИРО“ ЕООД и влизат в сила за всички Потребители на с mirofashion.com от момента на публикуването им на сайта. Тези общи условия могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от търговеца по всяко време, като промяната влиза в сила от момента на публикуването им на сайта. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените промени, ще се прилагат правилата на действащите към този момент „Общи условия“. „МИРО“ ЕООД притежава всички права върху сайта, неговото съдържание, както и върху снимките и описанията на артикулите. Потребителя се задължава да не нарушава правата на интелектуална собственост на търговеца.